Eriosyce

 1. 1
  Eriosyce nidus v. senilis
  Prezzo:
  € 7,50
 2. 2
  Eriosyce crispa FK65-77 Canta de Agua.
  Prezzo:
  € 7,90
 3. 3
  Eriosyce islayensis v. copiapoides (Syn: Islaya copiapoides)
  Prezzo:
  € 4,80
 4. 4
  Eriosyce napina ssp. lembckei v. duripulpa RMF277 - Punta Lobos, Chile
  Prezzo:
  € 7,90
 5. 5
  Eriosyce occulta (Neoporteria)
  Prezzo:
  € 5,80
 6. 6
  Eriosyce napina v. viridis
  Prezzo:
  € 9,90
 7. 7
  Eriosyce chilensis
  Prezzo:
  € 7,50
 8. 8
  Eriosyce napina forma
  Prezzo:
  € 5,50
 9. 9
  Eriosyce nidus v. gerocephala
  Prezzo:
  € 4,00
 10. 10
  Eriosyce gerocephala v. aurea (Neoporteria)
  Prezzo:
  € 13,50
 11. 11
  Eriosyce villosa KK1603 (Neoporteria sp.) Huasco, Chile,100-200m.
  Prezzo:
  € 3,00
 12. 12
  Eriosyce odieri v. montemarguensis FK 522 South of Monte Amargo, Copiapo, Chile 100m
  Prezzo:
  € 9,00
 13. 13
  Eriosyce esmeraldana APT2140 (Thelocephala) Chile , Quebrada ,Huanillos , Guanillos
  Prezzo:
  € 7,50
 14. 14
  Eriosyce napina v. spinosior
  Prezzo:
  € 6,30
 15. 15
  Eriosyce occulta glabra
  Prezzo:
  € 9,90
 16. 16
  Eriosyce multicolor KK48 La Serena to Vicuna, Chile, 300-1000m
  Prezzo:
  € 5,40
 17. 17
  Eriosyce islayensis v. krainziana
  Prezzo:
  € 3,00
 18. 18
  Eriosyce gerocephala KK-96 Vicuna, Chile 800m
  Prezzo:
  € 5,50
 19. 19
  Eriosyce napina
  Prezzo:
  € 6,00
 20. 20
  Eriosyce odieri fa.
  Prezzo:
  € 4,00
 21. 21
  Eriosyce sp. (Pyrrhocactus) HR 12, La Campana, Portezuelo Ocoa, Chile
  Prezzo:
  € 3,89
 22. 22
  Eriosyce napina FR249 East of Huasco, 03 Atacama, Chile
  Prezzo:
  € 6,09
 23. 23
  Eriosyce horrida (Horridocactus horridus)
  Prezzo:
  € 13,50
 24. 24
  Eriosyce odieri x occulta
  Prezzo:
  € 8,90
 25. 25
  Eriosyce paucicostata (Neoporteria paucicostata)
  Prezzo:
  € 9,30
 26. 26
  Eriosyce gerocephala (white spines form)
  Prezzo:
  € 13,50