Eriosyce

 1. 1
  Eriosyce paucicostata v. viridis (Neoporteria paucicostata v. viridis)
  Prezzo:
  € 7,50
 2. 2
  Eriosyce nidus v. multicolor (spines white to black very variable)
  Prezzo:
  € 5,40
 3. 3
  Eriosyce occulta (Neoporteria)
  Prezzo:
  € 4,50
 4. 4
  Eriosyce napina v. aerocarpa
  Prezzo:
  € 7,50
 5. 5
  Eriosyce subgibbosa
  Prezzo:
  € 5,80
 6. 6
  Eriosyce pulchella
  Prezzo:
  € 5,85
 7. 7
  Eriosyce chilensis (Neoporteria)
  Prezzo:
  € 7,50
 8. 8
  Eriosyce napina f.
  Prezzo:
  € 5,50
 9. 9
  Eriosyce islayensis (Syn: Islaya islayensis) Peru.
  Prezzo:
  € 5,70
 10. 10
  Eriosyce nidus v. gerocephala
  Prezzo:
  € 4,80
 11. 11
  Eriosyce strausiana (Pyrrhocactus strausianus)
  Prezzo:
  € 7,50
 12. 12
  Eriosyce gerocephala v. aurea (Neoporteria)
  Prezzo:
  € 13,50
 13. 13
  Eriosyce occulta v. glabra (Neoporteria)
  Prezzo:
  € 5,40
 14. 14
  Eriosyce islayensis v. krainziana
  Prezzo:
  € 7,00
 15. 15
  Eriosyce odieri fa. (Thelocephala odieri)
  Prezzo:
  € 5,28
 16. 16
  Eriosyce pulchella FK771 N Caldera, (km 915), Balnerio Obispito, Copiapo, Chile, Altitude 15m (Pyrrhocactus pulchellus)
  Prezzo:
  € 7,00
 17. 17
  Eriosyce taltalensis (Neoporteria taltalensis)
  Prezzo:
  € 6,90
 18. 18
  Eriosyce odieri v. montemarguensis
  Prezzo:
  € 9,90
 19. 19
  Eriosyce gerocephala (Neoporteria gerocephalal)
  Prezzo:
  € 4,50
 20. 20
  Eriosyce napina v. nuda Carrizal Bajo, 03 Atacama, Chile
  Prezzo:
  € 6,30
 21. 21
  Eriosyce sp. (mixed forms) Horridocactus
  Prezzo:
  € 5,40
 22. 22
  Eriosyce odieri Carrizal, 03 Atacama, Chile (Thelocephala odieri)
  Prezzo:
  € 5,40
 23. 23
  Prezzo:
  € 13,20
 24. 24
  Eriosyce heinrichiana
  Prezzo:
  € 5,40
 25. 25
  Eriosyce saxifraga (Pyrrhocactus saxifragus)
  Prezzo:
  € 7,00