Peperomia

 1. 1
  Peperomia dolabriformis
  Prezzo:
  € 4,50
 2. 2
  Peperomia asperula
  Prezzo:
  € 3,00
 3. 3
  Peperomia wolfgang-krahnii
  Prezzo:
  € 5,40