Hoya

 1. 1
  Hoya carnosa
  Prezzo:
  € 3,60
 2. 2
  Hoya carnosa f. variegata
  Prezzo:
  € 4,15