Pachyphytum

 1. 1
  Pachyphytum oviferum
  Prezzo:
  € 3,15
 2. 2
  Pachyphytum compactum
  Prezzo:
  € 3,60
 3. 3
  Pachyphytum glutinicaule
  Prezzo:
  € 3,00